Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

- Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, yapım kalitesini arttırmayı ve kalite kontrol sistemini çağın gerektirdiği normlarda maksimum seviyede uygulamayı,
- Mühendislik ve mimari alanlarda uygulanan son teknoloji gelişmelerini yakından takip ederek, çevre duyarlılığı ve kalitesini sürekli arttırmayı,
- İşini taahhüt edilen zamanda teslim etmeyi,
- Profesyonel çalışan kadromuz ile güncel projelerimizi sürdürürken, çalışanlarımızın da bir yandan periyodik eğitimler aracılığıyla bilgilerini sürekli güncel kılmayı,
- Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde geçen çevre ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) riskleri ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi,
- Güvenli çalışma alanları yaratarak gerek ofislerimiz gerekse şantiyelerimizde oluşabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi,
- Doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak ofis ve şantiyelerimizde doğaya duyarlı çalışmalar yapmayı taahhüt eder.